कार्यक्रमाचे वेळापत्रक

मागील कार्यक्रम
अ.क्र. दिवस तारीख वेळ विषय वक्ते कालावधी नोंदणीसाठी
1 बुध २० - मे सायं. ५ वा. हरितगृह आणि शेडनेट मधील भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान श्री. संदीप बाबर ३० मि. -
2 गुरु २१ - मे सायं. ५ वा. डिजिटल सिंचन प्रणाली श्री. तुषार करांडे ३० मि. -
3 गुरु २१ - मे सायं. ५ वा. डाळिंब तेलकट डाग रोग व्यवस्थापन. डॉ. ज्योत्स्ना शर्मा ३० मि. dalimb.kisan.in
4 शुक्रवार 22 - मे सायं. ५ वा. सीताफळ महासंघ झूम मीट क्र. १ (ओळख) श्री. गट्टाणी व श्री अनिल बोन्डे ३० मि. -